05/07/2022

1. Thị trường chung 1.1 Thị trường chứng khoán VNINDEX giảm 14,24 điểm tương ứng với mức giảm 1,19% thanh khoản đạt 13,8k tỷ. Đây là mức thanh khoản khá ở thời điểm này. Nhưng sao lại thế nhỉ thị trường giảm điểm mà thanh khoản lại tăng thế. Điểm sáng hôm nay đến từ

Đọc thêm

04/07/2022

1. Thị trường chung 1.1 Thị trường chứng khoán VNINDEX giảm nhẹ 3,37 điểm tương ứng với mức giảm 0,28% và thanh khoản đạt 10,86k tỷ. Đây là một mức thanh khoản thấp trong thời gian gần đây. Về mẫu hình nến của VNINDEX thì hiện tại tôi thấy chưa có điều gì đặc biệt.

Đọc thêm

03/07/2022

1. Thị trường chung 1.1 Thị trường chứng khoán VNINDEX có cú bật tăng ngoạn mục vào cuối phiên nhờ đó mà giữ được sắc xanh. Dù chỉ tăng có 1,3 điểm tương ứng với mức 0,11% thanh khoản ở mức khá thấp 11,4k tỷ. Có lẽ tôi cũng đã nói điều này vài lần.

Đọc thêm

01/07/2022

1. Thị trường chung 1.1 Thị trường chứng khoán VNINDEX giảm 20,49 điểm tương ứng với mức giảm 1,68% thanh khoản thấp chỉ đạt có 11,3k tỷ. Theo ý kiến của tôi thì VNINDEX khó lòng mà vượt qua được ngưỡng 1220 điểm. Mà sẽ giảm điểm dần dần như kiểu bỏ tùng xẻo trong

Đọc thêm

29/06/2022

1. Thị trường chung 1.1 Thị trường chứng khoán Đóng cửa VNINDEX về lại mức tham chiếu. Tuy nhiên trong hầu hết thời gian VNINDEX giảm điểm tuy không quá lớn. Thanh khoản thấp chỉ đạt có 11,8k tỷ. Với sự hỗ trợ của chứng khoán và thép. Không những thế các cổ phiếu bất

Đọc thêm