June 1, 2021

Danh sách kiểm tra tín hiệu mua 2
72 / 100

#1 CHỈ MUA CỔ PHIẾU TRONG THỊ TRƯỜNG TĂNG GIÁ. THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG THỦ KHI THỊ TRƯỜNG CON GẤU BẮT ĐẦU XUẤT HIỆN

Thị trường được xác nhận ở trong xu hướng tăng giá

#2 TẬP TRUNG VÀO CÁC CÔNG TY CÓ TĂNG TRƯỞNG LỢI NHUẬN CAO, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ MỚI, MANG TÍNH CÁCH MẠNG

 Xếp hạng tổng hợp trên 90

 Xếp hạng EPS trên 80

 Tăng trưởng EPS trong các quý gần đây cao hơn 25%

 Có sự tăng tốc trong tăng trưởng EPS

 Tăng trưởng EPS bình quân hàng năm trong ba năm gần nhất là trên 25%

 Tăng trưởng doanh số các quý gần đây cao hơn 25%

 ROE trên 17%

 Xếp hạng SMR (tăng trưởng doanh số + lợi nhận biên + ROE) ở mức A hoặc B

 Sản phẩm dịch vụ mới hoặc lãnh đạo mới

 Là những cổ phiếu được xếp hạng cao trong ngành

 Thuộc 40-50 ngành có xếp hạng cao nhất trong danh sách 197 ngành công nghiệp của IBD

#3 MUA CÁC CỔ PHIẾU ĐƯỢC NHIỀU NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC THU GOM. TRÁNH XA KHI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC BÁN THÁO NÓ

 Số lượng các quỹ đầu tư sở hữu cổ phiếu này đang tăng lên trong vài quý gần đây

 Xếp hạng tích lũy phân phối ở mức A hoặc B

 Xếp hạng RS trên 80

 Khối lượng giao dịch bình quân hàng ngày trên 400.000 cổ phiếu/phiên

#4 MUA KHI CỔ PHIẾU TẠO ĐIỂM PHÁ VỠ THOÁT RA KHỎI NỀN GIÁ TỐT

 Tạo điểm phá vỡ từ nền giá tốt hoặc điểm mua khác

 Khối lượng tại điểm phá vỡ tăng ít nhất 40-50% so với khối lượng giao dịch bình quân hàng ngày (tính trong 50 phiên)

 Đường RS thiết lập đỉnh cao mới

 Giá chưa được vượt qua 5% so với điểm mua lý tưởng

Trích trong cuốn “Hướng dẫn thực hành CANSLIM cho người mới bắt đầu

Ở Việt Nam để áp dụng hoàn toàn danh sách này là rất khó. Đơn giảo vì investors.com không hỗ trợ cho thị trường Việt Nam. Nhưng ta có thể điều chỉnh cho nó phù hợp với thị trường.

About the author 

Nguyễn Việt Hưng

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
%d bloggers like this: