January 26, 2021

Bài học từ cuốn “Nghệ thuật đầu tư DHANDHO” của Mohnish Pabrai
55 / 100

Tất cả là trò chơi của xác suất. Ngửa thì tôi thắng lớn, sấp tôi chẳng thiệt bao nhiêu.

Bằng những ví dụ minh họa cụ thể Mohnish Pabrai đã giải thích vì sao mà những người Patel, một dân tộc thiểu số của Ấn Độ di cư sang Mỹ năm 1970, với dân số vô cùng ít ỏi, lại có thể vươn lên chiếm đếm 50% thị phần nhà nghỉ tại Mỹ. Vì sao mà doanh nhân Richard Branson lại đạt được thành công lớn với tập đoàn Virgin, vi sao vua thép Ấn Độ Lakshmi Mital lại là ông hoàng trong lĩnh vực của mình.

Những ví dụ thành công trên họ đều có những điểm chung mà Mohnish Pabrai tổng kết được.

 1. Đầu tư vào các doanh nghiệp hoặc loại hình kinh doanh đang hoạt động
 2. Đầu tư vào các doanh nghiệp đơn giản trong lĩnh vực có tốc độ biến đổi thấp
 3. Thời điểm tốt nhất để mua vào là khi triển vọng trong tương lai gần của doanh nghiệp tối tăm, doanh nghiệp bị ghét bỏ và không được yêu mến.
 4. Mua các doanh nghiệp với lợi thế cạnh tranh dài hạn.
 5. Đặc cược lớn khi tỷ lệ cược có lợi thế nghiêm về phía bạn.
 6. Tập trung vào chênh lệch
 7. Mua doanh nghiệp với chiết khấu lớn so với giá trị nội tại.
 8. Tìm kiếm doanh nghiệp có rủi ro thấp bất định cao.
 9. Làm kẻ bắt chước dễ dàng hơn người sáng tạo.

Còn đây là những gì mà tôi học được khi đọc cuốn sách. 

 • Cách tìm các công ty và ngành kinh tế đang gặp khó khăn (Rệu rã)
 1. Đọc các tiêu đề kinh doanh trên các trang thông tin hằng ngày
 2. Báo cáo tóm lược hàng tuần về những cổ phiếu mất giá trị trong vòng 13 tuần (value line)
 3. Các nhà xuất bản về đầu tư giá trị (portfolio reports) (các danh mục định kỳ về khuyến nghị đầu tư)
 4. Tự tìm và tổng hợp dữ liệu tại chỗ
 5. Tra cứu câu lại bộ các nhà đầu tư giá trị (VIC)
 6. Trang wep magicformulainvesting.com đưa ra những cổ phiếu gặp vấn đền
 7. Các sự kiện làm cho các chỉ số chứng khoán sụt giảm trầm trọng.
 8. Hãy tự nghĩa ra những cách phù hợp với Việt Nam.
 9. Hay tìm bản liệt kê tỷ lệ thất bại của doanh nghiệp theo mã ngành

=> Loại bỏ những doanh nghiệp không đơn giản và nằm ngoài vòng tròn năng lực.

 • Phân tích, đánh giá
 1. Tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của công ty, những trào lưu của ngành đó và tìm ra những chỗ sai lầm của ngành hay của công ty đó.
 2. Sau đó phân tích từng chỉ tiêu của đặc biệt là nợ (nợ dài hạn, nợ ngắn hạn)
 3. Hãy phân tích những đặc điểm về ngành, sản phẩm, dịch vụ: Thói quen sử dụng của khách hàng, các điểm lưu ý về thanh toán, vận chuyển … từ đó đưa ra các dự đoán về sự phát triển của ngành và của sản phẩm.
 4. Phân tích doanh thu và so sánh giữa giá trị sổ sách và giá giao dịch.
 5. Phân tích dòng tiền DCF (giải sử các trường hợp cả tốt và xấu)
 6. Giá cổ phiếu => Vốn hóa thị trường => Phải so sánh vốn hóa thị trường với giá trị nội tại của doanh nghiệp.
 7. Để tính giá trị nội tại của doanh nghiệp ta dùng phương pháp chiết khấu dòng tiền.

Ta có thể tính được dòng tiền tự do hàng năm của doanh nghiệp.

Sau đó xem xét đến việc tăng trưởng doanh thu, thu nhập ròng , chi phí vốn => ước tính được dòng tiền của doanh nghiệp trong tươi lai (dự kiến khoản 10 năm)

Hay cẩn trọng đưa ra các dự tính về dòng tiền. Hay xem xét liệu doanh thu, lợi nhuận những quy gần đây tăng trưởng thế nào.

Từ đây ta có thể xác định được khoản giá trị nội tại của doanh nghiệp

 1. Phải xác định trọng tâm của doanh nghiệp. (nguồn thu đến từ đâu và liệu nó có bị ảnh hưởng) những vấn đền khác có thể xem xét sau.
 2. Ưu thế hoặc khoảng chênh lệch của doanh nghiệp mà bạn muốn đầu tư (ưu thế về sự đổi mới, ưu thế về hệ thống phân phối bán hàng, cơ chế bán hàng, chính sách bán hàng, cồng nghệ, danh chuyền lắp ráp ưu thế đó tạo nên những con hào bên vững. Điều quan trọng là con hào đó sâu và rộng bao nhiêu.
 • Cách xác định con hào của doan nghiệp
 1. Các quy định từ cơ quan gây khó khăn cho việc tham gia
 2. Dự vào tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư cao. Đó là dấu hiệu của một doanh nghiệp có con hào kinh tế.
 • Thời điểm ra tiền: Là khi mà khoản cược có lợi thế nghiêm về mình. Đưa ra các dự đoán về các trường hợp có thể sảy ra và tính lợi thế cược. Thời điểm tốt nhất để mua là khi trển vọng trong tương lai gần của doanh nghiệp tối tăm, doanh nghiệp bị ghét bỏ và không được yêu mến.

 

 

 

About the author 

Nguyễn Việt Hưng

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
%d bloggers like this: