13/07/2022

1. Thị trường chung 1.1 Thị trường chứng khoán VNINDEX giảm nhẹ 0.9 điểm tương ứng 0.08% có thể coi về mức tham chiếu với thanh khoản đạt 11,5k tỷ. Thị trường giảm mạnh về cuối phiên kéo VNINDEX về mức tham chiếu. Kết phiên Ngân hàng và bảo hiểm giữ lửa cho VNINDEX. Đóng

Đọc thêm

12/07/2022

1. Thị trường chung 1.1 Thị trường chứng khoán VNINDEX tăng điểm mạnh 19.53 điểm tương ứng với 1,69% thanh khoản đạt 10,6k tỷ. Hầu hết các ngành nghề đều tăng. Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình về xu hướng của thị trường. Mặc dù có sự tăng giá đồng bộ giữa các

Đọc thêm

12/07/2022

1. Thị trường chung 1.1 Thị trường chứng khoán VNINDEX giảm 16,02 điểm tương ứng với mức giảm 1,37% thanh khoản đạt 11,4k tỷ. Ngành ngân hàng giảm điểm mạnh như VCB, TCB, VPB. Có thể thấy những phiên tăng điểm có thanh khoản thấp hơn nhiều so với những phiên giảm điểm. Như vậy

Đọc thêm

08/07/2022

1. Thị trường chung 1.1 Thị trường chứng khoán VNINDEX phiên ngày 07/07 tăng 16,87 điểm tương ứng tăng 1,47% với thanh khoản đạt 9k tỷ. Mức thanh khoản ngày càng teo tóp. Tăng điểm mà không có khối lượng thì việc tăng điểm này không bền vững. Nó có thể chỉ diễn ra được

Đọc thêm

07/07/2022

1. Thị trường chung 1.1 Thị trường chứng khoán VNINDEX giảm 31,68 điểm tương ứng với mức giảm 2,68% thanh khoản đạt 12,5k tỷ. VNINDEX giảm điểm tạo Gap luôn. Và thủng luôn mốc hỗ trợ 1160 điểm. Vậy là thị trường sẽ tiếp tục dò đáy. Không còn nhịp đỡ thị trường của chứng

Đọc thêm